Archive for September, 2008

RPH BM Minggu 34

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN BAHASA MALAYSIA    MINGGU: 34

Tarikh/Hari 

15 September 2008 / Isnin 

Masa 

8.15am-9.25am dan 9.45-10.55am 

Kelas 

4K3 dan 4K4 

Tajuk 

Antologi Anak Laut: Drama Serunai Malam

Objektif 

Pada akhir pelajaran, pelajar dapat;

 1. Membandingkan plot-plot Serunai Malam dan Titik-titik Perjuangan.

Fokus utama 

Sinopsis dan tema serta plot 

Fokus sampingan 

Watak dan perwatakan serta gaya bahasa 

Aktiviti 

Guru menceritakan kisah Perttarungan Tuah dengan Jebat. Guru kemudian menerangkan secara mendalam berkenaan tema dan watak perwatakan serta menekankan juga aspek sastera yang lain. Aktiviti soal jawab dan perbincangan secara berpasangan juga dilakukan dalam menganalisis perwatakan watak utama.

Sistem Bahasa 

Ayat penyata,

Istilah umum  

Penyerapan 

Ilmu    : Kesusateraan Melayu, Sejarah

Nilai    : Taat Setia, Keberanian, Patriotisme


KBT    : a) KB – Mengitlak

b) Pembelajaran kontekstual dan kecerdasan pelbagai 

Kemahiran Generik 

Kemahiran pemudahcaraan (KF) – Penentuan tema dan Pendedahan

Kemahiran Belajar (KB) – Mempersembah

Bahan Bantu Mengajar 

 • Antologi Anak Laut
 • Kamus Dewan
 • Nota Tambahan Guru
 • Buku Rujukan Zoom In Bahasa Malaysia SPM
 • Perspektif Cemerlang Bahasa Malaysia Nota Sukses Komsas Tingkatan 4

Refleksi 

 • Pelajaran berjalan dengan lancar.
 • Respon daripada pelajar memberangsangkan.
 • Pelajar faham dengan apa yang diajar oleh guru.
 • Pelajar dapat membezakan antara drama dengan cerpen dan novel.
 • Segelintir pelajar mempunyai bakat dalam penyampaian drama.

 

 

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN BAHASA MALAYSIA    MINGGU: 34

Tarikh/Hari 

16 September 2008 / Selasa 

Masa 

8.15am-9.25am 

Kelas 

4K3  

Tajuk 

 • Rumusan dan petikan

Objektif 

Pada akhir pelajaran, pelajar dapat;

1. Mencari sepuluh isi tersurat punca pelajar ponteng sekolah.

2. Mengemukakan sekurang-kurangnya empat isi tersirat iaitu langkah pembanterasannya.

Fokus utama 

Punca-punca pelajar ponteng sekolah

Fokus sampingan 

Langkah pembanterasannya

Aktiviti 

Guru memberikan soalan petikan rumusan kepada pelajar. Guru memanggil beberapa orang pelajar untuk membaca petikan berkenaan. Pelajar diarahkan mencari isi tersirat dan tersurat dalam jangka masa yang ditetapkan.

Guru mengadakan lisan Bahasa Malaysia untuk beberapa kumpulan lagi. 

Sistem Bahasa 

Ayat Penyata,

Ayat Tanya 

Penyerapan 

Ilmu    : Kemasyarakatan

Nilai    : Hemah tinggi,kesederhanaan, rasional

KBT    : a) KB – Menjana idea

     b) Pembelajaran kontekstual

Kemahiran Generik 

Kemahiran Berfikir (KBF) – Mencungkil maklumat, meneroka idea dan mendorong pemikiran aras tinggi.

Bahan Bantu Mengajar 

 • Buku Web A Bahasa Malaysia Tingkatan 4
 • Buku Zoom In Bahasa Melayu SPM
 • Buku Cakna Bahasa Malaysia Tingkatan 4

Refleksi 

 • Respon daripada para pelajar memberangsangkan.
 • Pelajar dapat mengenalpasti apa kehendak soalan.
 • Pelajaran lancar.
 • Lisan yang diadakan berjalan dengan lancar. Pelajar memberikan kerjasama yang baik kepada guru.
 • Pelajar menghantar latihan rumusan yang diberikan oleh guru. 

 

 

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN BAHASA MALAYSIA    MINGGU: 34

Tarikh/Hari 

17 September 2008 / Rabu 

Masa 

10.55am-11.30am

Kelas 

4K4 

Tajuk 

 • Tatabahasa – Membina Ayat
 • Lisan Bahasa Malaysia

Objektif 

Pada akhir pelajaran, pelajar dapat;

 1. Membina ayat menggunakan perkataan berganda.
 2. Membina ayat menggunakan perkataan daripada satu kata dasar yang kemudiannya ditambahkan dengan imbuhan.

Fokus utama 

Kata ganda

Fokus sampingan 

Lisan

Aktiviti 

Guru menulis soalan latihan membina ayat daripada perkataan berganda dan perkataan daripada kata dasar yang kemudiannya di tambahkan dengan imbuhan di papan tulis. Guru mengadakan lisan sementara pelajar membuat latihan.

Sistem Bahasa 

Ayat Penyata,

Istilah 

Penyerapan  

Ilmu    : Bahasa dan kemasyarakatan

Nilai    : Hormat-menghormati, Toleransi


KBT    : a) KB – Mengitlak

b) Kecerdasan pelbagai    

Kemahiran Generik 

Kemahiran Belajar (KB) – Menulis, mempersembah dan menyampaikan secara lisan.

Bahan Bantu Mengajar 

 • Buku Cakna Bahasa Malaysia Tingkatan 4
 • Buku Sasbadi Bahasa Malaysia Tingkatan 4

Refleksi 

 

 

 


 

 

 

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN BAHASA MALAYSIA    MINGGU: 34

Tarikh/Hari

18 September 2008 / Khamis 

Masa 

7.05am-8.15am  

Kelas 

4K3  

Tajuk 

Masa 1 – Program Nilam

Masa 2 – Tatabahasa Melengkapkan Ayat

Objektif 

Pada akhir pelajaran, pelajar dapat;

1. Merumus buku yang telah dibaca.

2. Membuat plot buku yang telah dibaca.

3. Mengenalpasti perkataan yang sesuai untuk melengkapkan sesebuah ayat.

Fokus utama 

Program Nilam 

Fokus sampingan 

Lisan 

Aktiviti 

Pelajar membaca buku di khutubkhanah yang mana setiap pelajar perlu membaca sekurang-kurangnya sebuah buku dan membuat sinopsi buku yang dibaca.

Guru memberikan latihan melengkapkan ayat kepada pelajar.

Guru memberikan lisan kepada beberapa kumpulan pelajar. 

Sistem Bahasa 

Sistem kata,

Ayat penyata

Kosa kata 

Penyerapan 

Ilmu    : Kemasyarakatan

Nilai    : Rasional, Berdikari, dan Bertanggungjawab

KBT    : a) KB – Mengkonsepsikan idea

b) Belajar cara belajar    

Kemahiran Generik 

Kemahiran Belajar(KB)- Membaca pantas, menulis

Bahan Bantu Mengajar 

 • Buku Web Bahasa Malaysia Tingkatan 4 Sasbadi
 • Buku Zoom In Bahasa Malaysia SPM

Refleksi 

 

 

 

 

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN BAHASA MALAYSIA    MINGGU: 34

Tarikh/Hari 

18 September 2008 / Khamis 

Masa 

11.30am-12.40pm

Kelas 

4K4

Tajuk 

 • Rumusan dan petikan

Objektif 

Pada akhir pelajaran, pelajar dapat;

1. Mencari sepuluh isi tersurat punca pelajar ponteng sekolah.

2. Mengemukakan sekurang-kurangnya empat isi tersirat iaitu langkah pembanterasannya.

Fokus utama 

Punca-punca pelajar ponteng sekolah 

Fokus sampingan 

Langkah pembanterasannya

Aktiviti 

Guru memberikan soalan petikan rumusan kepada pelajar. Guru memanggil beberapa orang pelajar untuk membaca petikan berkenaan. Pelajar diarahkan mencari isi tersirat dan tersurat dalam jangka masa yang ditetapkan.

Guru mengadakan lisan Bahasa Malaysia untuk beberapa kumpulan lagi. 

Sistem Bahasa

Ayat Penyata,

Ayat Tanya 

Penyerapan 

Ilmu    : Kemasyarakatan

Nilai    : Hemah tinggi,kesederhanaan, rasional

KBT    : a) KB – Menjana idea

     b) Pembelajaran kontekstual 

Kemahiran Generik 

Kemahiran Berfikir (KBF) – Mencungkil maklumat, meneroka idea dan mendorong pemikiran aras tinggi.

Bahan Bantu Mengajar 

 • Buku Web A Bahasa Malaysia Tingkatan 4
 • Buku Zoom In Bahasa Melayu SPM
 • Buku Cakna Bahasa Malaysia Tingkatan 4

Refleksi 

 

 


 

 

 

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN BAHASA MALAYSIA    MINGGU: 33

Tarikh/Hari 

19 September 2008 / Jumaat

Masa 

7..05am-8.15am 

Kelas 

4K4 

Tajuk 

Masa 1 – Program Nilam

Masa 2 – Tatabahasa Melengkapkan Ayat 

Objektif 

Pada akhir pelajaran, pelajar dapat;

1. Merumus buku yang telah dibaca.

2. Membuat plot buku yang telah dibaca.

3. Mengenalpasti perkataan yang sesuai untuk melengkapkan sesebuah ayat.

Fokus utama 

Program Nilam

Fokus sampingan 

Lisan

Aktiviti 

Pelajar membaca buku di khutubkhanah yang mana setiap pelajar perlu membaca sekurang-kurangnya sebuah buku dan membuat sinopsi buku yang dibaca.

Guru memberikan latihan melengkapkan ayat kepada pelajar.

Guru memberikan lisan kepada beberapa kumpulan pelajar. 

Sistem Bahasa 

Sistem kata,

Ayat penyata

Kosa kata 

Penyerapan 

Ilmu    : Kemasyarakatan

Nilai    : Rasional, Berdikari, dan Bertanggungjawab


KBT    : a) KB – Mengkonsepsikan idea

b) Belajar cara belajar

Kemahiran Generik 

Kemahiran Belajar(KB)- Membaca pantas, menulis

Bahan Bantu Mengajar 

 • Buku Web Bahasa Malaysia Tingkatan 4 Sasbadi
 • Buku Zoom In Bahasa Malaysia SPM

Refleksi

 


 

Advertisements

Leave a Comment

RPH BM Minggu 33

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN BAHASA MALAYSIA    MINGGU: 33

Tarikh/Hari 

08 September 2008 / Isnin 

Masa 

8.15am-9.25am dan 9.45-10.55am 

Kelas 

4K3 dan 4K4 

Tajuk 

Antologi Anak Laut – Prosa Tradisional Pertarungan Tuah dan Jebat

Objektif 

Pada akhir pelajaran, pelajar dapat;

 1. Menulis sinopsis cerita.
 2. Menyatakan tema dan persoalan yang terdapat dalam teks.
 3. Menjelaskan watak dan perwatakan watak pertama.
 4. Menghuraikan plot mengikut urutan.
 5. Menyatakan dan memberikan contoh gaya bahasa.

Fokus utama 

Sinopsis dan tema serta plot

Fokus sampingan 

Watak dan perwatakan serta gaya bahasa

Aktiviti 

Guru menceritakan kisah Perttarungan Tuah dengan Jebat. Guru kemudian menerangkan secara mendalam berkenaan tema dan watak perwatakan serta menekankan juga aspek sastera yang lain. Aktiviti soal jawab dan perbincangan secara berpasangan juga dilakukan dalam menganalisis perwatakan watak utama.

Sistem Bahasa 

Ayat penyata,

Istilah umum

Penyerapan 

Ilmu    : Kesusateraan Melayu, Sejarah

Nilai    : Taat Setia, Keberanian, Patriotisme


KBT    : a) KB – Mengitlak

b) Pembelajaran kontekstual dan kecerdasan pelbagai

Kemahiran Generik 

Kemahiran pemudahcaraan (KF) – Pencontohan, Penentuan tema dan Pendedahan

Bahan Bantu Mengajar 

 • Antologi Anak Laut
 • Kamus Dewan
 • Nota Tambahan Guru

Refleksi

 • Pelajaran berjalan dengan lancar.
 • Respon daripada pelajar memberangsangkan.
 • Pelajar menunjukkan minat yang mendalam untuk mengetahui dengan lebih lanjut mengenai sejarah Pertarungan Tuah dengan Jebat.

 

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN BAHASA MALAYSIA    MINGGU: 33

Tarikh/Hari 

9 September 2008 / Selasa

Masa 

8.15am-9.25am 

Kelas 

4K3  

Tajuk 

 • Karangan Berpandukan Rangsangan
 • Lisan Bahasa Malaysia

Objektif 

Pada akhir pelajaran, pelajar dapat;

 1. Memberikan sekurang-kurangnya tiga manfaat penggunaan komputer dalam kehidupan sehari-hari.

Fokus utama 

Manfaat penggunaan computer

Fokus sampingan 

Contoh-contoh penggunaan

Aktiviti 

Guru memberikan latihan berupa gambarajah. Guru memberikan pelajar masa 20 minit untuk berfikir dan berbincang mengenai jawapan. Perbincangan diadakan untuk mengenalpasti kata kunci, skop dan kehendak soalan. Pada 20 minit terakhir, guru membuat lisan bahasa Malaysia.

Sistem Bahasa 

Sistem kata,

Ayat penyata

Kosa kata

Penyerapan 

Ilmu    : Kemasyarakatan

Nilai    : Rasional, Berdikari, dan Kerjasama


KBT    : a) KB – Menganalisis

b) Belajar sambil belajar

Kemahiran Generik 

Kemahiran Belajar (KB) – Menyusun maklumat, mentafsir maklumat dan menulis

Bahan Bantu Mengajar 

 • Buku Web Bahasa Malaysia Tingkatan 4 Sasbadi
 • Buku Zoom In Bahasa Malaysia SPM

Refleksi 

 • Respon daripada para pelajar memberangsangkan.
 • Pelajar dapat mengenalpasti apa kehendak soalan.
 • Pelajaran lancar.
 • Lisan yang diadakan berjalan dengan lancar. Pelajar memberikan kerjasama yang baik kepada guru. 

 

 

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN BAHASA MALAYSIA    MINGGU: 33

Tarikh/Hari 

10 September 2008 / Rabu

Masa 

10.55am-11.30am 

Kelas 

4K4 

Tajuk 

 • Tatabahasa – Membina Ayat
 • Lisan Bahasa Malaysia

Objektif 

Pada akhir pelajaran, pelajar dapat;

 1. Membina ayat menggunakan perkataan berganda.
 2. Membina ayat menggunakan perkataan daripada satu kata dasar yang kemudiannya ditambahkan dengan imbuhan.

Fokus utama 

 

Fokus sampingan 

 

Aktiviti 

Guru menulis soalan latihan membina ayat daripada perkataan berganda dan perkataan daripada kata dasar yang kemudiannya di tambahkan dengan imbuhan di papan tulis. Guru mengadakan lisan sementara pelajar membuat latihan.

Sistem Bahasa 

Ayat Penyata,

Istilah

Penyerapan

Ilmu    : Ilmu bahasa dan kemahiran bahasa

Nilai    : Hormat-menghormati, menghargai dan kerajinan


KBT    : a) KB – kemasyarakatan

b) Kecerdasan pelbagai

Kemahiran Generik 

Kemahiran Berfikir (KBF) – merangsang pemikiran berkualiti

Bahan Bantu Mengajar 

 • Buku Cakna Bahasa Malaysia Tingkatan 4
 • Buku Sasbadi Bahasa Malaysia Tingkatan 4

Refleksi 

 • Pelajar menulis latihan dengan tekun dan menjawab soalan yang diberikan.
 • Proses pembelajaran lancar.
 • Guru memberikan lisan dan pelajar memberikan kerjasama yang baik.

 

 

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN BAHASA MALAYSIA    MINGGU: 33

Tarikh/Hari 

11 September 2008 / Khamis

Masa 

7.05am-8.15am dan 11.30am-12.40pm

Kelas 

4K3 dan 4K4 

Tajuk 

Tatabahasa – Latihan Menyambungkan Ayat dan Memisahkan Ayat

Lisan Bahasa Malaysia

Objektif 

Pada akhir pelajaran, pelajar dapat;

 1. Memisahkan petikan menjadi enam ayat.
 2. Menyambung ayat menjadi ayat tunggal.

Fokus utama 

Mencerakinkan ayat

Fokus sampingan 

Menyambung ayat

Aktiviti 

Guru mengedarkan soalan latihan kepada pelajar untuk dijawab di dalam kelas. Guru menerangkan sedikit sebanyak apa kehendak soalan dan bertanyakan pelajar jika ada yang masih tidak memahami kehendak soalan. Sedikit perbincangan dan soal jawab dilakukan.

Sistem Bahasa 

Ayat penyata

Sistem kata 

Penyerapan 

Ilmu    : Kemasayarakatan

Nilai    : Kerjasama, ketekunan, dan hormat-menghormati


KBT    : a) KB – Mengitlak

b) Kemahiran berfikir

Kemahiran Generik 

Kemahiran Belajar (KB) – menulis dan mempersembah

Bahan Bantu Mengajar 

Buku Latihan Bahasa Malaysia SPM Sasbadi

Buku Web A Bahasa Malaysia Tingkatan 4 

Refleksi 

4K3: Respon baik dan pelajar membuat latihan yang diberikan dan menunjukkan minat untuk menyiapkan latihan yang diberikan dalam waktu yang telah ditetapkan. Lisan yang dijalankan lancar.

4K4: Pembelajaran lancar. Pelajar membuat latihan yang diberikan. Lisan dijalankan lancar kerana pelajar sudah bersedia.

 

 

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN BAHASA MALAYSIA    MINGGU: 33

Tarikh/Hari 

12 September 2008 / Jumaat 

Masa 

7..05am-8.15am 

Kelas 

4K4 

Tajuk 

 • Karangan Berpandukan Rangsangan
 • Lisan Bahasa Malaysia

Objektif 

Pada akhir pelajaran, pelajar dapat;

 1. Memberikan sekurang-kurangnya tiga manfaat penggunaan komputer dalam kehidupan sehari-hari.

Fokus utama 

Manfaat penggunaan komputer

Fokus sampingan 

Contoh-contoh penggunaan

Aktiviti 

Guru memberikan latihan berupa gambarajah. Guru memberikan pelajar masa 20 minit untuk berfikir dan berbincang mengenai jawapan. Perbincangan diadakan untuk mengenalpasti kata kunci, skop dan kehendak soalan. Pada 20 minit terakhir, guru membuat lisan bahasa Malaysia.

Sistem Bahasa 

Sistem kata,

Ayat penyata

Kosa kata 

Penyerapan 

Ilmu    : Kemasyarakatan

Nilai    : Rasional, Berdikari, dan Kerjasama


KBT    : a) KB – Menganalisis

b) Belajar sambil belajar

Kemahiran Generik 

Kemahiran Belajar (KB) – Menyusun maklumat, mentafsir maklumat dan menulis

Bahan Bantu Mengajar

 • Buku Web Bahasa Malaysia Tingkatan 4 Sasbadi
 • Buku Zoom In Bahasa Malaysia SPM

Refleksi 

 • Respon daripada para pelajar memberangsangkan.
 • Pelajar dapat mengenalpasti apa kehendak soalan.
 • Proses pembelajaran berjalan lancar.
 • Lisan yang diadakan berjalan dengan lancar. Pelajar memberikan kerjasama yang baik kepada guru.

 


 

Leave a Comment

RPH Pendidikan Moral 4K6 Minggu 33

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN PENDIDIKAN MORAL         MINGGU: 33

Tingkatan 

4K6

Tarikh / Hari

10 September 2008 / Rabu

Masa 

8.15am – 9.25am 

Bidang Pembelajaran 

Bidang 6: Nilai Berkaitan dengan Demokrasi

Nilai 

6.5 Sikap keterbukaan

Tajuk 

Sikap Terbuka yang Berhikmah

Objektif/Hasil Pembelajaran

Bersedia menerima nasihat, kritikan, dan teguran.

Kemahiran Berfikir 

 1. Sumbang saran
 2. Menyenaraikan

Teknik 

 1. Penerangan mengenai nilai oleh guru.
 2. Guru menulis nota di papan tulis.
 3. Guru memberikan latihan nilai yang diberikan.

Aktiviti 

 1. Guru memilih seorang pelajar sebagai seorang yang menerima dan teguran dan kritikan.
 2. Sumbang saran tentang kebaikan bersikap terbuka menerima nasihat atau kritikan atau teguran.

BBM 

Kumpulan Buku Teks

Buku Rujukan Fokus e-Masteri SPM

Penilaian 


 

Refleksi

Proses pembelajaran lancar. Pelajar dapat mengaitkan situasi yang diberikan dengan nilai yang telah diajar.

 

 

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN PENDIDIKAN MORAL         MINGGU: 33

Tingkatan 

4K6

Tarikh dan Hari 

12 September 2008 / Jumaat

Masa 

8.15am – 9.25am 

Bidang Pembelajaran 

Bidang 1 hingga 6

Nilai 


 

Tajuk 

Pembetulan jawapan bagi Ujian Peperiksaan Pertengahan Semester II

Objektif/Hasil Pembelajaran

Bersedia menyelesaikan masalah atau situasi berdasarkan nilai yang telah dipelajari.

Mengetahui kelemahan dan penyelesaian masalah dalam kertas peperiksaan.

Kemahiran Berfikir 

Menganalisis

Sumbang saran

Teknik 

 • Guru memberikan jawapan yang betul kepada pelajar.
 • Perbincangan diadakan

Aktiviti 

Pelajar menyalin jawapan yang diberikan oleh guru.

BBM 

Skema jawapan ujian pertengahan semester

Buku Teks Pendidikan Moral Tingkatan 4

Buku Rujukan Fokus e-Masteri SPM

Buku Soalan-soalan SPM Pendidikan Moral

Penilaian 

Segelintir pelajar lulus dan mendapat kredit dalam ujian ini. Prestasi pelajar meningkat sedikit. Pelajar seharusnya member tumpuan lebih dengan apa yang diajar oleh guru.

Penilaian 

Ada pelajar yang langsung tidak mahu mencuba untuk menjawab soalan. Namun kesemua pelajar yang lain cuba untuk menjawab soalan yang diberikan walaupun jawapan yang diberikan tidak menepati kehendak soalan.

Fefleksi 

 • Pelajar tekun menjawab soalan latihan.
 • Pelajar dapat menyiapkan kerja yang diberikan mengikut masa yang diberikan.
 • Pelajar menghantar latihan yang diberikan untuk semakan guru.
 • Pelajaran lancar.


 

Leave a Comment

RPH Pendidikan Moral 4K6 Minggu 32

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN PENDIDIKAN MORAL         MINGGU: 32

Tingkatan 

4K6

Tarikh / Hari

03 September 2008 / Rabu

Masa 

11.30am – 12.40pm

Bidang Pembelajaran 

 

Nilai 


 

Tajuk 

Perbincangan dan penyemakan kerja kursus dan laporan kerja amal pelajar.

Objektif/Hasil Pembelajaran

 1. Mengenalpasti pelajar yang belum menyiapkan tugasan berkenaan Tugasan Harian dan Laporan Kerja Amal.
 2. Membantu pelajar menyiapkan kerja kursus.

Kemahiran Berfikir 

 1. Kemahiran menyelesaikan masalah

Teknik 

1. Guru memberikan penerangan tentang tugasan yang diberikan.

2. Guru menerangkan nilai yang harus diberi dalam tugasan.

3. Guru menyemak hasil tugasan pelajar dan membimbing pelajar yang mempunyai masalah.

Aktiviti 

Pelajar menyiapkan tugasan yang belum selesai dan lengkap.

BBM

Kumpulan Buku Teks

Buku Rujukan Fokus e-Masteri SPM

Penilaian 


 

Refleksi

 • Pelajar berusaha menyiapkan tugasan harian yang belum selesai.
 • Sesetengah pelajar melengkapkan tugasan masing-masing.
 • Segelintir pelajar memberikan tugasan kepada guru untuk disemak.
 • Pembelajaran lancar kerana pelajar masing-masing sibuk dengan tugasan sendiri.
 • Ramai pelajar yang bermasalah dalam menyiapkan tugasan kerja amal.

 

 

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN PENDIDIKAN MORAL     MINGGU: 32

 

Tingkatan 

4K6

Tarikh / Hari

05 September 2008 / Jumaat

Masa 

11.30am – 12.40pm

Bidang Pembelajaran 

Bidang 6: Nilai Berkaitan dengan Demokrasi

Nilai 

6.4 Penglibatan Diri dalam Pembangunan Negara

Tajuk 

Berkhidmat untuk Negara

Objektif/Hasil Pembelajaran

Memberi khidmat sosial ke arah pembangunan negara demi kebaikan bersama.

Kemahiran Berfikir 

 1. Menyenaraikan
 2. Menghubungkaitkan

Teknik 

 1. Penerangan mengenai nilai oleh guru.
 2. Guru menulis nota di papan tulis.
 3. Guru memberikan latihan nilai yang diberikan.

Aktiviti 

Membuat laporan tentang cara hidup penghuni rumah kebajikan dan memberi cadangan cara-cara orang ramai dapat membantu mereka.

BBM 

Kumpulan Buku Teks

Buku Rujukan Fokus e-Masteri SPM

Penilaian 


 

Refleksi

Proses pembelajaran berjalan dengan lancar. Pelajar dapat mengaitkan soalan yang dikemukan oleh guru dengan nilai yang telah dipelajari pada hari ini.

Leave a Comment

RPH Pendidikan Moral 4K6 Minggu 31

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN PENDIDIKAN MORAL         MINGGU: 31

Tingkatan 

4K6

Tarikh / Hari

27 Ogos 2008 / Rabu

Masa 

11.30am – 12.40pm

Bidang Pembelajaran 

Bidang 6: Nilai Berkaitan dengan Demokrasi

Nilai 

6.3 Kebebasan Beragama

Tajuk 

Memelihara kesucian tempat beribadat hak setiap penganut agama.

Hasil Pembelajaran 

 1. Menjaga kesucian tempat beribadat agama sendiri dan menghormati tempat beribadat agama penganut lain.
 2. Menghormati anutan dan amalan agama orang lain.

Kemahiran Berfikir 

 1. Menghubungkaitkan
 2. Memberikan sebab

Teknik 

Guru memberikan nota dengan menulis di papan tulis.

Guru menerangkan nilai yang diberi.

Guru memberikan latihan nilai kepada pelajar secara lisan.

Aktiviti 

Sumbang saran tentang peraturan di tempat beribadat pelbagai agama.

Pelajar mmenyalin nota yang diberikan.

Perbincangan mengenai kebebasan beragama dibincangkan.

Sesi soal jawab dilakukan bersama pelajar.

BBM 

Kumpulan Buku Teks

Buku Rujukan Fokus e-Masteri SPM

Penilaian 


 

Refleksi

Pelajar faham dengan nilai yang diberikan dan dapat menjawab soalan yang dikemukakan dengan baik.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN PENDIDIKAN MORAL         MINGGU: 31

Tingkatan 

4K6

Tarikh / Hari

29 Ogos 2008 / Jumaat

Masa 

8.15am – 9.25am 

Bidang Pembelajaran 

Bidang 1 – 5

Nilai 


Tajuk


 

Hasil Pembelajaran 

 

Kemahiran Berfikir 

 

Teknik 


 

Aktiviti 


 

BBM 


 

Penilaian 


 

Refleksi


 


 

Leave a Comment

RPH Pendidikan Moral 4K6 Minggu 29

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN PENDIDIKAN MORAL         MINGGU: 29

Tingkatan 

4K6

Tarikh dan Hari 

13 Ogos 2008 / Rabu

Masa 

11.30am – 12.40pm

Bidang Pembelajaran 

Bidang 6: Nilai Berkaitan dengan Demokrasi

Nilai 

6.1 Mematuhi Peraturan dan Undang-undang

Tajuk

Penguatkuasaan undang-undang menjamin kestabilan negara

Hasil Pembelajaran 

 1. Menerima kenyataan bahawa setiap kegiatan ayng mematuhi undang-undang penting untuk pembangunan dan kestabilan negara.
 2. Mematuhi undang-undang negara.

Kemahiran Berfikir 

 1. Menyenaraikan
 2. Menghubungkaitkan

Teknik 

 1. Guru memberikan nota dengan menulis di papan tulis.
 2. Guru menerangkan nilai yang diberi.
 3. Guru memberikan latihan nilai berdasarkan situasi untuk dibincangkan bersama dengan para pelajar.

Aktiviti 

 1. Membincangkan kepentingan mematuhi peraturan pembayaran cukai pendapatan untuk pembangunan negara.
 2. Perbincangan kepentingan akta dalam penguatkuasaan undang-undang..

BBM 

Kumpulan Buku Teks

Buku Rujukan Fokus e-Masteri SPM

Penilaian 


 

Refleksi

Pelajar menyalin nota yang diberikan. Pelajar juga memahami nilai yang diberikan dan dapat menjawab soalan yang dikemukan oleh guru dengan mengaitkannya dengan apa yang telah dipelajari.

 

 

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN PENDIDIKAN MORAL         MINGGU: 29

Tingkatan 

4K6

Tarikh / Hari

15 Ogos 2008 / Jumaat

Masa 

8.15am – 9.25am 

Bidang Pembelajaran 

Bidang 6: Nilai Berkaitan dengan Demokrasi

Nilai 

6.2 Kebebasan Bersuara

Tajuk 

Kebebasan bersuara di tempat awam berasaskan adab dan peraturan.

Hasil Pembelajaran 

Mematuhi peraturan berucap di tempat awam.

Kemahiran Berfikir 

 1. Menghuraikan
 2. Memberikan sebab

Teknik 

 1. Guru memberikan nota dengan menulis di papan tulis.
 2. Penerangan mengenai nilai yang diberikan oleh guru.
 3. Pelajar menyalin nota yang diberikan.

Aktiviti 

Membincangkan kesan tunjuk perasaan berdasarkan isu semasa dalam keratan akhbar.

BBM 

Kumpulan Buku Teks

Buku Rujukan Fokus e-Masteri SPM

Penilaian 


 

Refleksi

Pembelajaran lancar. Pelajar menyalin nota yang diberikan. Pelajar juga memahami apa yang telah diajar. Pelajar dapat menjawab soalan yang dikemukan oleh guru secara lisan.

 

 

 


 

Leave a Comment

RPH Pendidikan Moral 4K6 Minggu 28

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN PENDIDIKAN MORAL         MINGGU: 28

Tingkatan 

4K6

Tarikh / Hari

06 Ogos 2008 / Rabu

Masa 

11.30am – 12.40pm

Bidang Pembelajaran 

 

Nilai 

 

Tajuk 

Perbincangan dan penyemakan kerja kursus dan laporan kerja amal pelajar.

Hasil Pembelajaran

 1. Mengenalpasti pelajar yang belum menyiapkan tugasan berkenaan Tugasan Harian dan Laporan Kerja Amal.
 2. Membantu pelajar menyiapkan kerja kursus.

Kemahiran Berfikir 

 1. Perbincangan
 2. Mencari maklumat

Teknik 

Guru memberikan penerangan tentang tugasan yang diberikan.

Guru menerangkan nilai yang harus diberi dalam tugasan.

Guru menyemak hasil tugasan pelajar dan membimbing pelajar yang mempunyai masalah.

Aktiviti 

Pelajar menyiapkan tugasan yang belum selesai dan lengkap.

BBM 

Kumpulan Buku Teks

Buku Rujukan Fokus e-Masteri SPM

Penilaian 


 

Refleksi

Pelajar berusaha menyiapkan tugasan harian yang belum selesai.

Sesetengah pelajar melengkapkan tugasan masing-masing.

Segelintir pelajar memberikan tugasan kepada guru untuk disemak.

Pembelajaran lanncar kerana pelajar masing-masing sibuk dengan tugasan sendiri.

 

 

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN PENDIDIKAN MORAL         MINGGU: 28

Tingkatan 

4K6

Tarikh dan Hari 

8 Ogos 2008 / Jumaat

Masa 

8.15am – 9.25am 

Bidang Pembelajaran 

Bidang 6: Nilai Berkaitan dengan Demokrasi

Nilai 

6.1 Mematuhi Peraturan dan Undang-undang

Tajuk 

Penguatkuasaan undang-undang menjamin kestabilan negara

Hasil Pembelajaran 

 1. Menerima kenyataan bahawa setiap kegiatan ayng mematuhi undang-undang penting untuk pembangunan dan kestabilan negara.
 2. Mematuhi undang-undang negara.

Kemahiran Berfikir 

 1. Menyenaraikan
 2. Menghubungkaitkan

Teknik 

 1. Guru memberikan nota dengan menulis di papan tulis.
 2. Guru menerangkan nilai yang diberi.
 3. Guru memberikan latihan nilai berdasarkan situasi untuk dibincangkan bersama dengan para pelajar.

Aktiviti 

 1. Membincangkan kepentingan mematuhi peraturan pembayaran cukai pendapatan untuk pembangunan negara.
 2. Perbincangan kepentingan akta dalam penguatkuasaan undang-undang..

BBM 

Kumpulan Buku Teks

Buku Rujukan Fokus e-Masteri SPM

Penilaian 


 

Refleksi

Proses pembelajaran tidak dapat dijalankan kerana para pelajar diberi cuti bersebab oleh pihak sekolah. Pembelajaran akan bersambung.

Leave a Comment

Older Posts »