RPH BM MINGGU 32-33

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN BAHASA MALAYSIA                MINGGU: 32

Tarikh / Hari        : 02 September 2008 / Selasa

Masa                      : 7.05am-8.15am

Kelas                      : 4K3

Tajuk                      : Karangan Umum – Rencana / Berita

Objektif                  : Pada akhir pelajaran, pelajar dapat;

 1. Mengutarakan enam isi penting karangan.
 2. Menyusun isi-isi karangan mengikut keutamaan.

Fokus Utama          : Format

Fokus Sampingan : Isi rencana / isi berita

Aktiviti                     : Guru memberikan penerangan secara lisan beserta nota kepada pelajar. Perbincangan berkenaan beberapa contoh berita dan rencana diterangkan kepada pelajar.

Sistem Bahasa          : Kata Tugas, Peribahasa, Tanda Baca

Penyerapan              : Ilmu    : Alam sekitar, Kemasyarakatan

                                    Nilai    : Kasih sayang, hemah tinggi, keberanian, bertanggungjawab

                                    KBT     : a) KB – Menyusun atur

                                                  b) Teknik Menulis Karangan

Kemahiran Generik  : Kemahiran Belajar (KB) – Mendengar dan menyampai secara lisan

BBB                              : Contoh rencana dan berita

                                        Buku CAKNA Bahasa Malaysia Tingkatan 4

                                        Buku Zoom In Bahasa Malaysia SPM

Refleksi                        : Pelajar dapat membezakan format penulisan antara rencana dan berita. Proses pembelajaran lancar. Respon daripada pelajar memberangsangkan.

 

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN BAHASA MALAYSIA                MINGGU: 32

Tarikh / Hari        : 03 September 2008 / Rabu

Masa                      : 10.55am-11.30am

Kelas                      : 4K4

Tajuk                      : Tatabahasa – Membina Ayat

Objektif                  : Pada akhir pelajaran, pelajar dapat;

 1. Mengenalpasti jenis perkataan yang mempunyai dua maksud.
 2. Menulis jawapan yang betul kepada perkataan yang diberikan.

Fokus Utama         : Kosa kata

Fokus Sampingan : Bina ayat

Aktiviti                    : Membincangkan penggunaan istilah, frasa dan rangkai kata dalam ayat yang diberikan. Guru memberikan latihan kepada pelajar yang mana latihan itu perlu disiapkan pada masa yang diberikan.

Sistem Bahasa        : Istilah, kosa kata

Penyerapan            : Ilmu    : Kemasyarakatan, teknologi

                                   Nilai    : Sikap keterbukaan, hemah tinggi, ketekunan

                                    KBT    : a) KB – merangsang pemikiran berkualiti

                                                  b) Belajar cara belajar

Kemahiran Generik : Kemahiran Berfikir (KBF) – Mendorong pemikiran aras tinggi

BBB                             : Buku Rujukan Web A Sasbadi Bahasa Malaysia Tingkatan 4

                                       Buku Rujukan Cakna Bahasa Malaysia Tingkatan 4

Refleksi                      : Proses pembelajaran agak lancar. Respon yang diberikan oleh pelajar memuaskan. Pelajar dapat memberikan jawapan yang dikemukan oleh guru secara lisan dan menjawabnya secara sponta. Pelajar menjawab latihan yang diberikan di dalam kelas.

   

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN BAHASA MALAYSIA                MINGGU: 32

Tarikh / Hari        : 04 September 2008 / Khamis

Masa                      : 7.05am-8.15am

Kelas                      : 4K3

Tajuk                      : Masa 1 – Program Nilam

                                  Masa 2 – Tatabahasa Membetulkan Kesalahan Istilah dan Kata

Objektif                  : Pada akhir pelajaran, pelajar dapat;

 1. Merumus buku yang telah dibaca.
 2. Membuat plot buku yang telah dibaca.
 3. Mengenalpasti kesalahan tatabahasa yang tedapat dalam ayat.
 4. Menulis jawapan yang betul.

Fokus Utama        : Aktiviti Nilam

Fokus Sampingan : Istilah dan kosa kata

Aktiviti                    : Membaca buku di perpustakaan dan membuat synopsis buku yang dibaca. Merujuk kepada kamus untuk mencari makna kata dan istilah.

Sistem Bahasa        : Ayat perintah, Ayat penyata

Penyerapan             : Ilmu    : Kemasyarakatan

                                    Nilai    : Berdikari, bekerjasama

                                     KBT    : a) KB – Mengitlak, menganalisis

                                                   b) Kecerdasan pelbagai

Kemahiran Generik : Kemahiran Belajar (KB) – Menulis, mempersembah

BBB                            : Buku Rujukan Web A Bahasa Malaysia Tingkatan 4

                                      Buku-buku cerita di kutubkhanah

Refleksi    : Program Nilam hanya dijalankan di dalam kelas. Pelajar membaca buku yang disediakan oleh guru dan pelajar membuat ulasan masing-masing berkenaan buku yang dibaca. Pelajar menyalin latihan dan menjawab latihan yang ditulis oleh guru di papan tulis. Pelajaran lancar.

  

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN BAHASA MALAYSIA                MINGGU: 32

Tarikh / Hari          : 04 September 2008 / Khamis

Masa                        : 11.30am-12.40pm

Kelas                        : 4K4

Tajuk                        : Karangan Umum – Rncana / Berita

Objektif                    : Pada akhir pelajaran, pelajar dapat;

 1. Mengutarakan enam isi penting karangan.
 2. Menyusun isi-isi karangan mengikut keutamaan.

Fokus Utama          : Format

Fokus Sampingan  : Isi rencana / isi berita

Aktiviti                     : Guru memberikan penerangan secara lisan beserta nota kepada pelajar. Perbincangan berkenaan beberapa contoh berita dan rencana diterangkan kepada pelajar.

Sistem Bahasa       : Kata Tugas, Peribahasa, Tanda Baca

Penyerapan           : Ilmu    : Alam sekitar, Kemasyarakatan

                                  Nilai    : Kasih sayang, hemah tinggi, keberanian, bertanggungjawab

                                   KBT    : a) KB – Menyusun atur

                                                b) Teknik Menulis Karangan

Kemahiran Generik : Kemahiran Belajar (KB) – Mendengar dan menyampai secara lisan

BBB                       : Contoh rencana dan berita

                                 Buku CAKNA Bahasa Malaysia Tingkatan 4

                                Buku Zoom In Bahasa Malaysia SPM

Refleksi                  : Pelajar dapat membezakan format penulisan antara rencana dan berita. Proses pembelajaran lancar. Respon daripada pelajar memberangsangkan.

  

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN BAHASA MALAYSIA                MINGGU: 32

Tarikh / Hari           : 05 September 2008 / Jumaat

Masa                         : 7.05am-8.15am

Kelas                         : 4K4

Tajuk                         : Masa 1 – Program Nilam

                                     Masa 2 – Tatabahasa Membetulkan Kesalahan Istilah dan Kata

Objektif                   : Pada akhir pelajaran, pelajar dapat;

 1. Merumus buku yang telah dibaca.
 2. Membuat plot buku yang telah dibaca.
 3. Mengenalpasti kesalahan tatabahasa yang tedapat dalam ayat.
 4. Menulis jawapan yang betul.

Fokus Utama           : Aktiviti Nilam

Fokus Sampingan  : Istilah dan kosa kata

Aktiviti                     : Membaca buku di perpustakaan dan membuat synopsis buku yang dibaca. Merujuk kepada kamus untuk mencari makna kata dan istilah.

Sistem Bahasa        : Ayat perintah, Ayat penyata

Penyerapan            : Ilmu    : Kemasyarakatan

                                   Nilai    : Berdikari, baik hati

                                    KBT    : a) KB – Mengitlak, menganalisis

                                                  b) Kecerdasan pelbagai

Kemahiran Generik : Kemahiran Belajar (KB) – Menulis, mempersembah

BBB                            : Buku Rujukan Web A Bahasa Malaysia Tingkatan 4

                                      Buku-buku cerita di kutubkhanah

Refleksi    : Aktivi nilam berjalan lancar. Pelajar mencatat sinopsis dan membuat ulasan masing-masing. Pelajar membuat soalan latihan tatabahasa yang diberikan oleh guru di dalam kelas.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: