RPH Pendidikan Moral 4K2 Minggu 32

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN PENDIDIKAN MORAL         MINGGU: 32

Tingkatan 

4K2

Tarikh / Hari

2 September 2008 / Selasa

Masa 

8.15am – 9.25am 

Bidang Pembelajaran 

Bidang 1 – 5

Nilai 


Tajuk 


 

Objektif/Hasil Pembelajaran

 

Kemahiran Berfikir 

 

Teknik 


 

Aktiviti 


 

BBM 


 

Penilaian 


 

Refleksi

 


 

 

 

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN PENDIDIKAN MORAL         MINGGU: 32

Tingkatan 

4K2 

Tarikh / Hari

03 September 2008 / Rabu

Masa 

8.15am – 9.25am 

Bidang Pembelajaran 

 

Nilai 


 

Tajuk 

Perbincangan dan penyemakan kerja kursus dan laporan kerja amal pelajar.

Objektif/Hasil Pembelajaran

  1. Mengenalpasti pelajar yang belum menyiapkan tugasan berkenaan Tugasan Harian dan Laporan Kerja Amal.
  2. Membantu pelajar menyiapkan kerja kursus.
  3. Menyemak tugasan yang dihantar pelajar.

Kemahiran Berfikir 

  1. Perbincangan
  2. Mencari maklumat

Teknik 

Guru memberikan penerangan tentang tugasan yang diberikan.

Guru menerangkan nilai yang harus diberi dalam tugasan.

Guru menyemak hasil tugasan pelajar dan membimbing pelajar yang mempunyai masalah.

Aktiviti 

Pelajar menyiapkan tugasan yang belum selesai dan lengkap.

BBM 

Kumpulan Buku Teks

Buku Rujukan Fokus e-Masteri SPM

Penilaian 


 

Refleksi

  • Pelajar berusaha menyiapkan tugasan harian yang belum selesai.
  • Sesetengah pelajar melengkapkan tugasan masing-masing.
  • Segelintir pelajar memberikan tugasan kepada guru untuk disemak.
  • Pembelajaran lancar kerana pelajar masing-masing sibuk dengan tugasan sendiri.
  • Beberapa orang pelajar memang tidak berminat menyiapkan tugas sendiri walaupun telah ditegur dan cuba dibimbing oleh guru.
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: