RPH Pendidikan Moral 4K2 Minggu 34

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN PENDIDIKAN MORAL         MINGGU: 34

Tingkatan 

4K2 

Tarikh dan Hari 

16 September 2008 / Selasa

Masa 

8.15am – 9.25am

Bidang Pembelajaran 

Bidang 7: Nilai Berkaitan dengan Keamanan dan Keharmonian

Nilai 

7.1 Hidup Bersama secara Aman

Tajuk 

Malaysia yang Bersatu

Objektif/Hasil Pembelajaran

  1. Turut sedia dalam usaha-usaha ke arah menyatupadukan masyarakat.
  2. Mengamalkan cara hidup yang aman dan harmonis dalam kehidupan.
  3. Menjadi rakyat komited untuk membangunkan negara.

Kemahiran Berfikir

Kemahiran membuat keputusan

Teknik 

 

Aktiviti 

Syarahan bertemakan perpaduan.

BBM 

Buku Teks Pendidikan Moral Tingkatan 4

Fokus e-masteri SPM Pendidikan Moral

Penilaian 

 

Fefleksi 

  • Proses pembelajaran lancar.
  • Pelajar dapat membuat syarahan secara spontan selepas diberikan tema.
  • Respon daripada para pelajar memberangsangkan.

 

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN PENDIDIKAN MORAL         MINGGU: 34

Tingkatan 

4K2 

Tarikh dan Hari 

17 September 2008 / Rabu

Masa 

8.15am – 9.25am 

Bidang Pembelajaran 

Bidang 7: Nilai Berkaitan dengan Keamanan dan Keharmonian

Nilai 

7.2 Saling Membantu dan Bekerjasama

Tajuk 

Wawasan 2020, Kita Jayakan Bersama

Objektif/Hasil Pembelajaran

1. Menerima cabaran-cabaran wawasan 2020 dan berusaha menjadikannya kenyataan.

2. Menyedari pentingnya sikap saling membantu dan bekerjasama dalam kehidupan.

Kemahiran Berfikir 

Menganalisis

Teknik 

 

Aktiviti 

Membincangkan cabaran-cabaran Wawasan 2020 di peringkat sekolah.

BBM 

Buku Teks Pendidikan Moral Tingkatan 4

Fokus e-masteri SPM Pendidikan Moral

Penilaian 

 

Fefleksi 

  • Para pelajar memberikan respon yang memberangsangkan.
  • Pelajar memahami apa yang dimaksudkan denganWawasan 2020.
  • Keadaan kelas baik.
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: