RPH Pendidikan Moral 4K6 Minggu 32

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN PENDIDIKAN MORAL         MINGGU: 32

Tingkatan 

4K6

Tarikh / Hari

03 September 2008 / Rabu

Masa 

11.30am – 12.40pm

Bidang Pembelajaran 

 

Nilai 


 

Tajuk 

Perbincangan dan penyemakan kerja kursus dan laporan kerja amal pelajar.

Objektif/Hasil Pembelajaran

 1. Mengenalpasti pelajar yang belum menyiapkan tugasan berkenaan Tugasan Harian dan Laporan Kerja Amal.
 2. Membantu pelajar menyiapkan kerja kursus.

Kemahiran Berfikir 

 1. Kemahiran menyelesaikan masalah

Teknik 

1. Guru memberikan penerangan tentang tugasan yang diberikan.

2. Guru menerangkan nilai yang harus diberi dalam tugasan.

3. Guru menyemak hasil tugasan pelajar dan membimbing pelajar yang mempunyai masalah.

Aktiviti 

Pelajar menyiapkan tugasan yang belum selesai dan lengkap.

BBM

Kumpulan Buku Teks

Buku Rujukan Fokus e-Masteri SPM

Penilaian 


 

Refleksi

 • Pelajar berusaha menyiapkan tugasan harian yang belum selesai.
 • Sesetengah pelajar melengkapkan tugasan masing-masing.
 • Segelintir pelajar memberikan tugasan kepada guru untuk disemak.
 • Pembelajaran lancar kerana pelajar masing-masing sibuk dengan tugasan sendiri.
 • Ramai pelajar yang bermasalah dalam menyiapkan tugasan kerja amal.

 

 

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN PENDIDIKAN MORAL     MINGGU: 32

 

Tingkatan 

4K6

Tarikh / Hari

05 September 2008 / Jumaat

Masa 

11.30am – 12.40pm

Bidang Pembelajaran 

Bidang 6: Nilai Berkaitan dengan Demokrasi

Nilai 

6.4 Penglibatan Diri dalam Pembangunan Negara

Tajuk 

Berkhidmat untuk Negara

Objektif/Hasil Pembelajaran

Memberi khidmat sosial ke arah pembangunan negara demi kebaikan bersama.

Kemahiran Berfikir 

 1. Menyenaraikan
 2. Menghubungkaitkan

Teknik 

 1. Penerangan mengenai nilai oleh guru.
 2. Guru menulis nota di papan tulis.
 3. Guru memberikan latihan nilai yang diberikan.

Aktiviti 

Membuat laporan tentang cara hidup penghuni rumah kebajikan dan memberi cadangan cara-cara orang ramai dapat membantu mereka.

BBM 

Kumpulan Buku Teks

Buku Rujukan Fokus e-Masteri SPM

Penilaian 


 

Refleksi

Proses pembelajaran berjalan dengan lancar. Pelajar dapat mengaitkan soalan yang dikemukan oleh guru dengan nilai yang telah dipelajari pada hari ini.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: