RPH BM Minggu 34

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN BAHASA MALAYSIA    MINGGU: 34

Tarikh/Hari 

15 September 2008 / Isnin 

Masa 

8.15am-9.25am dan 9.45-10.55am 

Kelas 

4K3 dan 4K4 

Tajuk 

Antologi Anak Laut: Drama Serunai Malam

Objektif 

Pada akhir pelajaran, pelajar dapat;

 1. Membandingkan plot-plot Serunai Malam dan Titik-titik Perjuangan.

Fokus utama 

Sinopsis dan tema serta plot 

Fokus sampingan 

Watak dan perwatakan serta gaya bahasa 

Aktiviti 

Guru menceritakan kisah Perttarungan Tuah dengan Jebat. Guru kemudian menerangkan secara mendalam berkenaan tema dan watak perwatakan serta menekankan juga aspek sastera yang lain. Aktiviti soal jawab dan perbincangan secara berpasangan juga dilakukan dalam menganalisis perwatakan watak utama.

Sistem Bahasa 

Ayat penyata,

Istilah umum  

Penyerapan 

Ilmu    : Kesusateraan Melayu, Sejarah

Nilai    : Taat Setia, Keberanian, Patriotisme


KBT    : a) KB – Mengitlak

b) Pembelajaran kontekstual dan kecerdasan pelbagai 

Kemahiran Generik 

Kemahiran pemudahcaraan (KF) – Penentuan tema dan Pendedahan

Kemahiran Belajar (KB) – Mempersembah

Bahan Bantu Mengajar 

 • Antologi Anak Laut
 • Kamus Dewan
 • Nota Tambahan Guru
 • Buku Rujukan Zoom In Bahasa Malaysia SPM
 • Perspektif Cemerlang Bahasa Malaysia Nota Sukses Komsas Tingkatan 4

Refleksi 

 • Pelajaran berjalan dengan lancar.
 • Respon daripada pelajar memberangsangkan.
 • Pelajar faham dengan apa yang diajar oleh guru.
 • Pelajar dapat membezakan antara drama dengan cerpen dan novel.
 • Segelintir pelajar mempunyai bakat dalam penyampaian drama.

 

 

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN BAHASA MALAYSIA    MINGGU: 34

Tarikh/Hari 

16 September 2008 / Selasa 

Masa 

8.15am-9.25am 

Kelas 

4K3  

Tajuk 

 • Rumusan dan petikan

Objektif 

Pada akhir pelajaran, pelajar dapat;

1. Mencari sepuluh isi tersurat punca pelajar ponteng sekolah.

2. Mengemukakan sekurang-kurangnya empat isi tersirat iaitu langkah pembanterasannya.

Fokus utama 

Punca-punca pelajar ponteng sekolah

Fokus sampingan 

Langkah pembanterasannya

Aktiviti 

Guru memberikan soalan petikan rumusan kepada pelajar. Guru memanggil beberapa orang pelajar untuk membaca petikan berkenaan. Pelajar diarahkan mencari isi tersirat dan tersurat dalam jangka masa yang ditetapkan.

Guru mengadakan lisan Bahasa Malaysia untuk beberapa kumpulan lagi. 

Sistem Bahasa 

Ayat Penyata,

Ayat Tanya 

Penyerapan 

Ilmu    : Kemasyarakatan

Nilai    : Hemah tinggi,kesederhanaan, rasional

KBT    : a) KB – Menjana idea

     b) Pembelajaran kontekstual

Kemahiran Generik 

Kemahiran Berfikir (KBF) – Mencungkil maklumat, meneroka idea dan mendorong pemikiran aras tinggi.

Bahan Bantu Mengajar 

 • Buku Web A Bahasa Malaysia Tingkatan 4
 • Buku Zoom In Bahasa Melayu SPM
 • Buku Cakna Bahasa Malaysia Tingkatan 4

Refleksi 

 • Respon daripada para pelajar memberangsangkan.
 • Pelajar dapat mengenalpasti apa kehendak soalan.
 • Pelajaran lancar.
 • Lisan yang diadakan berjalan dengan lancar. Pelajar memberikan kerjasama yang baik kepada guru.
 • Pelajar menghantar latihan rumusan yang diberikan oleh guru. 

 

 

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN BAHASA MALAYSIA    MINGGU: 34

Tarikh/Hari 

17 September 2008 / Rabu 

Masa 

10.55am-11.30am

Kelas 

4K4 

Tajuk 

 • Tatabahasa – Membina Ayat
 • Lisan Bahasa Malaysia

Objektif 

Pada akhir pelajaran, pelajar dapat;

 1. Membina ayat menggunakan perkataan berganda.
 2. Membina ayat menggunakan perkataan daripada satu kata dasar yang kemudiannya ditambahkan dengan imbuhan.

Fokus utama 

Kata ganda

Fokus sampingan 

Lisan

Aktiviti 

Guru menulis soalan latihan membina ayat daripada perkataan berganda dan perkataan daripada kata dasar yang kemudiannya di tambahkan dengan imbuhan di papan tulis. Guru mengadakan lisan sementara pelajar membuat latihan.

Sistem Bahasa 

Ayat Penyata,

Istilah 

Penyerapan  

Ilmu    : Bahasa dan kemasyarakatan

Nilai    : Hormat-menghormati, Toleransi


KBT    : a) KB – Mengitlak

b) Kecerdasan pelbagai    

Kemahiran Generik 

Kemahiran Belajar (KB) – Menulis, mempersembah dan menyampaikan secara lisan.

Bahan Bantu Mengajar 

 • Buku Cakna Bahasa Malaysia Tingkatan 4
 • Buku Sasbadi Bahasa Malaysia Tingkatan 4

Refleksi 

 

 

 


 

 

 

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN BAHASA MALAYSIA    MINGGU: 34

Tarikh/Hari

18 September 2008 / Khamis 

Masa 

7.05am-8.15am  

Kelas 

4K3  

Tajuk 

Masa 1 – Program Nilam

Masa 2 – Tatabahasa Melengkapkan Ayat

Objektif 

Pada akhir pelajaran, pelajar dapat;

1. Merumus buku yang telah dibaca.

2. Membuat plot buku yang telah dibaca.

3. Mengenalpasti perkataan yang sesuai untuk melengkapkan sesebuah ayat.

Fokus utama 

Program Nilam 

Fokus sampingan 

Lisan 

Aktiviti 

Pelajar membaca buku di khutubkhanah yang mana setiap pelajar perlu membaca sekurang-kurangnya sebuah buku dan membuat sinopsi buku yang dibaca.

Guru memberikan latihan melengkapkan ayat kepada pelajar.

Guru memberikan lisan kepada beberapa kumpulan pelajar. 

Sistem Bahasa 

Sistem kata,

Ayat penyata

Kosa kata 

Penyerapan 

Ilmu    : Kemasyarakatan

Nilai    : Rasional, Berdikari, dan Bertanggungjawab

KBT    : a) KB – Mengkonsepsikan idea

b) Belajar cara belajar    

Kemahiran Generik 

Kemahiran Belajar(KB)- Membaca pantas, menulis

Bahan Bantu Mengajar 

 • Buku Web Bahasa Malaysia Tingkatan 4 Sasbadi
 • Buku Zoom In Bahasa Malaysia SPM

Refleksi 

 

 

 

 

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN BAHASA MALAYSIA    MINGGU: 34

Tarikh/Hari 

18 September 2008 / Khamis 

Masa 

11.30am-12.40pm

Kelas 

4K4

Tajuk 

 • Rumusan dan petikan

Objektif 

Pada akhir pelajaran, pelajar dapat;

1. Mencari sepuluh isi tersurat punca pelajar ponteng sekolah.

2. Mengemukakan sekurang-kurangnya empat isi tersirat iaitu langkah pembanterasannya.

Fokus utama 

Punca-punca pelajar ponteng sekolah 

Fokus sampingan 

Langkah pembanterasannya

Aktiviti 

Guru memberikan soalan petikan rumusan kepada pelajar. Guru memanggil beberapa orang pelajar untuk membaca petikan berkenaan. Pelajar diarahkan mencari isi tersirat dan tersurat dalam jangka masa yang ditetapkan.

Guru mengadakan lisan Bahasa Malaysia untuk beberapa kumpulan lagi. 

Sistem Bahasa

Ayat Penyata,

Ayat Tanya 

Penyerapan 

Ilmu    : Kemasyarakatan

Nilai    : Hemah tinggi,kesederhanaan, rasional

KBT    : a) KB – Menjana idea

     b) Pembelajaran kontekstual 

Kemahiran Generik 

Kemahiran Berfikir (KBF) – Mencungkil maklumat, meneroka idea dan mendorong pemikiran aras tinggi.

Bahan Bantu Mengajar 

 • Buku Web A Bahasa Malaysia Tingkatan 4
 • Buku Zoom In Bahasa Melayu SPM
 • Buku Cakna Bahasa Malaysia Tingkatan 4

Refleksi 

 

 


 

 

 

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN BAHASA MALAYSIA    MINGGU: 33

Tarikh/Hari 

19 September 2008 / Jumaat

Masa 

7..05am-8.15am 

Kelas 

4K4 

Tajuk 

Masa 1 – Program Nilam

Masa 2 – Tatabahasa Melengkapkan Ayat 

Objektif 

Pada akhir pelajaran, pelajar dapat;

1. Merumus buku yang telah dibaca.

2. Membuat plot buku yang telah dibaca.

3. Mengenalpasti perkataan yang sesuai untuk melengkapkan sesebuah ayat.

Fokus utama 

Program Nilam

Fokus sampingan 

Lisan

Aktiviti 

Pelajar membaca buku di khutubkhanah yang mana setiap pelajar perlu membaca sekurang-kurangnya sebuah buku dan membuat sinopsi buku yang dibaca.

Guru memberikan latihan melengkapkan ayat kepada pelajar.

Guru memberikan lisan kepada beberapa kumpulan pelajar. 

Sistem Bahasa 

Sistem kata,

Ayat penyata

Kosa kata 

Penyerapan 

Ilmu    : Kemasyarakatan

Nilai    : Rasional, Berdikari, dan Bertanggungjawab


KBT    : a) KB – Mengkonsepsikan idea

b) Belajar cara belajar

Kemahiran Generik 

Kemahiran Belajar(KB)- Membaca pantas, menulis

Bahan Bantu Mengajar 

 • Buku Web Bahasa Malaysia Tingkatan 4 Sasbadi
 • Buku Zoom In Bahasa Malaysia SPM

Refleksi

 


 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: