RPH BM Minggu 35

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN BAHASA MALAYSIA    MINGGU: 35

Tarikh/Hari 

22 September 2008 / Isnin

Masa 

8.15am-9.25am dan 9.45-10.55am 

Kelas 

4K3 dan 4K4 

Tajuk 

Antologi Anak Laut – Drama Seri Nara

Objektif 

Pada akhir pelajaran, pelajar dapat;

 1. Menulis sinopsis cerita.
 2. Menyatakan tema dan persoalan yang terdapat dalam teks.
 3. Menjelaskan watak dan perwatakan watak pertama.
 4. Menghuraikan plot mengikut urutan.
 5. Menyatakan dan memberikan contoh gaya bahasa.

Fokus utama 

Sinopsis dan tema serta plot 

Fokus sampingan 

Watak dan perwatakan serta gaya bahasa

Aktiviti 

Guru memilih beberapa orang pelajar untuk membaca drama berdasarkan watak-watak yang ada. Guru kemudian menerangkan jalan cerita dengan cara yang mudah difahami oleh pelajar serta menerangkan aspek-aspek sastera yang terdapat dalam drama ini.

Sistem Bahasa 

Ayat penyata,

Istilah umum  

Penyerapan 

Ilmu    : Kesusateraan Melayu, Sejarah

Nilai    : Taat Setia, Keberanian, Patriotisme


KBT    : a) KB – Mengitlak

b) Pembelajaran kontekstual dan kecerdasan pelbagai

Kemahiran Generik 

Kemahiran pemudahcaraan (KF) – Memberi Perhatian, Penentuan tema dan Pendedahan

Bahan Bantu Mengajar 

 • Antologi Anak Laut
 • Kamus Dewan
 • Nota Tambahan Guru

Refleksi 

 • 4K3 – Pelajar memahami topik yang dibincangkan. Pelajar diberi peluang untuk membaca drama dalam intonasi yang betul. Pembelajaran berjalan dengan baik.
 • 4K4 – Pelajar diberikan peluang untuk membaca drama dalam intonasi yang sebenarnya. Pelajar faham jalan cerita yang dikemukakan. Proses pembelajaran berjalan dengan lancar.

 

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN BAHASA MALAYSIA    MINGGU: 35

Tarikh/Hari 

23 September 2008 / Selasa

Masa 

8.15am-9.25am 

Kelas 

4K3  

Tajuk 

Antologi Anak Laut – Drama Titik-titik Perjuangan

Objektif 

Pada akhir pelajaran, pelajar dapat;

 • Menghuraikan watak dan perwatakan bagi watak utama dan sampingan.
 • Menyusun peristiwa mengikut urutan dan struktur plot.

Fokus utama 

Watak dan perwatakan 

Fokus sampingan 

Plot dan struktur 

Aktiviti 

Beberapa orang pelajar membaca dialog drama mengikut intonasi dan nada yang sesuai. Guru menerangkan sinopsis dan jalan cerita serta menerangkan aspek-aspek sastera yang terdapat dalam drama ini.

Sistem Bahasa 

Cakap ajuk

Sebutan dan intonasi (dialog)

Simpulan bahasa 

Penyerapan 

Ilmu    : Kesusasteraan Melayu, kenegaraan, sejarah

Nilai    : patriotisme, kemasyarakatan, dan kerjasama

KBT    : a) KB – Menyusun atur

b) Pembelajaran kontekstual 

Kemahiran Generik 

Kemahiran Belajar(KB) – Mempersembah

Kemahiran Pemudahcaraan(KF) – Penentuan Tema 

Bahan Bantu Mengajar 

 • Buku Antologi Anak Laut
 • Buku Cakna Bahasa Malaysia Tingkatan 4
 • Buku Zoom In Bahasa Malaysia SPM

Refleksi 

 • Pelajar dibentuk dlam kumpulan mengikut watak-watak dalam drama.
 • Pelajar diberikan tugasan mengikut kumpulan dan memberikan secara lisan hasil perbincangan.
 • Pembelajaran lancar kerana pelajar memberikan kerjasama yang baik.
 • Pelajar dapat memahami plot cerita dan mengenalpasti watak dan perwatakan yang digambarkan.

 

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN BAHASA MALAYSIA    MINGGU: 35

Tarikh/Hari 

24 September 2008 / Rabu

Masa 

10.55am-11.30am 

Kelas 

4K4 

Tajuk 

Tatabahasa – Membina Ayat

Objektif 

Pada akhir pelajaran, pelajar dapat;

 1. Membina ayat menggunakan perkataan berganda.
 2. Membina ayat menggunakan perkataan daripada satu kata dasar yang kemudiannya ditambahkan dengan imbuhan.

Fokus utama 

 

Fokus sampingan 

 

Aktiviti 

Guru menulis soalan latihan membina ayat daripada perkataan berganda dan perkataan daripada kata dasar yang kemudiannya di tambahkan dengan imbuhan di papan tulis. Guru mengadakan lisan sementara pelajar membuat latihan.

Sistem Bahasa 

Ayat Penyata,

Istilah 

Penyerapan  

Ilmu    : Ilmu bahasa dan kemahiran bahasa

Nilai    : Hormat-menghormati, menghargai dan kerajinan


KBT    : a) KB – kemasyarakatan

b) Kecerdasan pelbagai

Kemahiran Generik 

Kemahiran Berfikir (KBF) – Merangsang pemikiran berkualiti

Bahan Bantu Mengajar 

 • Buku Cakna Bahasa Malaysia Tingkatan 4
 • Buku Sasbadi Bahasa Malaysia Tingkatan 4

Refleksi 

 • Pelajaran lancar.
 • Pelajar menyiapkan latihan yang diberikan oleh guru dan menghantar untuk semakan.

 

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN BAHASA MALAYSIA    MINGGU: 35

Tarikh/Hari 

25 September 2008 / Khamis

Masa 

7.05am-8.15am dan 11.30am-12.40pm 

Kelas 

4K3 dan 4K4 

Tajuk 

Karangan umum – Laporan

Objektif 

Pada akhir pelajaran, pelajar dapat;

 • Menyatakan format penting dalam laporan.
 • Menulis laporan.
 • Membezakan penulisan laporan biasa dengan minit mesyuarat.

Fokus utama 

Format

Fokus sampingan 

Isi Laporan

Aktiviti 

Guru menulis nota berkenaan format penulisan laporan yang betul. Guru menerangkan format berdasarkan jenis laporan yang ditulis.

Sistem Bahasa 

Kata Pemeri,

Ungkapan,

Istilah,

Diksi

Penyerapan 

Ilmu    : Perdagangan, kemasyarakatan,

Nilai    : Kerjasama, Berhemah Tinggi


KBT    : a) KB – Mencirikan

b) Kecerdasan pelbagai

Kemahiran Generik 

Kemahiran Belajar (KB) – Menulis

Bahan Bantu Mengajar 

 • Buku Latihan Bahasa Malaysia SPM Sasbadi
 • Buku Web A Bahasa Malaysia Tingkatan 4
 • Buku Teks Bahasa Malaysia Tingkatan 4

Refleksi 

 • Pembelajaran lancar.
 • Pelajar dapat membezakan format penulisan laporan mengikut jenis. Pelajar membuat rangka karangan berdasarkan tajuk yang diberikan oleh guru di dalam kelas.

 

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN BAHASA MALAYSIA    MINGGU: 35

Tarikh/Hari 

26 September 2008 / Jumaat

Masa 

7..05am-8.15am 

Kelas

4K4 

Tajuk 

Antologi Anak Laut – Drama Titik-titik Perjuangan

Objektif 

Pada akhir pelajaran, pelajar dapat;

 1. Menghuraikan watak dan perwatakan bagi watak utama dan sampingan.
 2. Menyusun peristiwa mengikut urutan dan struktur plot.

Fokus utama 

Watak dan perwatakan

Fokus sampingan 

Plot dan struktur

Aktiviti 

Beberapa orang pelajar membaca dialog drama mengikut intonasi dan nada yang sesuai. Guru menerangkan sinopsis dan jalan cerita serta menerangkan aspek-aspek sastera yang terdapat dalam drama ini. 

Sistem Bahasa

Cakap ajuk

Sebutan dan intonasi (dialog)

Simpulan bahasa 

Penyerapan 

Ilmu    : Kesusasteraan Melayu, kenegaraan, sejarah

Nilai    : patriotisme, kemasyarakatan, dan kerjasama


KBT    : a) KB – Menyusun atur

b) Pembelajaran kontekstual 

Kemahiran Generik

Kemahiran Belajar(KB) – Mempersembah

Kemahiran Pemudahcaraan(KF) – Penentuan Tema 

Bahan Bantu Mengajar 

 • Buku Antologi Anak Laut
 • Buku Cakna Bahasa Malaysia Tingkatan 4
 • Buku Zoom In Bahasa Malaysia SPM

Refleksi 

 • Pembelajaran berjalan dengan lancar.
 • Setiap pelajaran member perhatian penuh kepada apa yang diterangkan oleh guru.
 • Sesi soal jawab berjalan dengan lancar. 
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: