Archive for RPH PENDIDIKAN MORAL

RPH Pendidikan Moral 4K6 Minggu 33

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN PENDIDIKAN MORAL         MINGGU: 33

Tingkatan 

4K6

Tarikh / Hari

10 September 2008 / Rabu

Masa 

8.15am – 9.25am 

Bidang Pembelajaran 

Bidang 6: Nilai Berkaitan dengan Demokrasi

Nilai 

6.5 Sikap keterbukaan

Tajuk 

Sikap Terbuka yang Berhikmah

Objektif/Hasil Pembelajaran

Bersedia menerima nasihat, kritikan, dan teguran.

Kemahiran Berfikir 

 1. Sumbang saran
 2. Menyenaraikan

Teknik 

 1. Penerangan mengenai nilai oleh guru.
 2. Guru menulis nota di papan tulis.
 3. Guru memberikan latihan nilai yang diberikan.

Aktiviti 

 1. Guru memilih seorang pelajar sebagai seorang yang menerima dan teguran dan kritikan.
 2. Sumbang saran tentang kebaikan bersikap terbuka menerima nasihat atau kritikan atau teguran.

BBM 

Kumpulan Buku Teks

Buku Rujukan Fokus e-Masteri SPM

Penilaian 


 

Refleksi

Proses pembelajaran lancar. Pelajar dapat mengaitkan situasi yang diberikan dengan nilai yang telah diajar.

 

 

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN PENDIDIKAN MORAL         MINGGU: 33

Tingkatan 

4K6

Tarikh dan Hari 

12 September 2008 / Jumaat

Masa 

8.15am – 9.25am 

Bidang Pembelajaran 

Bidang 1 hingga 6

Nilai 


 

Tajuk 

Pembetulan jawapan bagi Ujian Peperiksaan Pertengahan Semester II

Objektif/Hasil Pembelajaran

Bersedia menyelesaikan masalah atau situasi berdasarkan nilai yang telah dipelajari.

Mengetahui kelemahan dan penyelesaian masalah dalam kertas peperiksaan.

Kemahiran Berfikir 

Menganalisis

Sumbang saran

Teknik 

 • Guru memberikan jawapan yang betul kepada pelajar.
 • Perbincangan diadakan

Aktiviti 

Pelajar menyalin jawapan yang diberikan oleh guru.

BBM 

Skema jawapan ujian pertengahan semester

Buku Teks Pendidikan Moral Tingkatan 4

Buku Rujukan Fokus e-Masteri SPM

Buku Soalan-soalan SPM Pendidikan Moral

Penilaian 

Segelintir pelajar lulus dan mendapat kredit dalam ujian ini. Prestasi pelajar meningkat sedikit. Pelajar seharusnya member tumpuan lebih dengan apa yang diajar oleh guru.

Penilaian 

Ada pelajar yang langsung tidak mahu mencuba untuk menjawab soalan. Namun kesemua pelajar yang lain cuba untuk menjawab soalan yang diberikan walaupun jawapan yang diberikan tidak menepati kehendak soalan.

Fefleksi 

 • Pelajar tekun menjawab soalan latihan.
 • Pelajar dapat menyiapkan kerja yang diberikan mengikut masa yang diberikan.
 • Pelajar menghantar latihan yang diberikan untuk semakan guru.
 • Pelajaran lancar.


 

Advertisements

Leave a Comment

RPH Pendidikan Moral 4K6 Minggu 32

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN PENDIDIKAN MORAL         MINGGU: 32

Tingkatan 

4K6

Tarikh / Hari

03 September 2008 / Rabu

Masa 

11.30am – 12.40pm

Bidang Pembelajaran 

 

Nilai 


 

Tajuk 

Perbincangan dan penyemakan kerja kursus dan laporan kerja amal pelajar.

Objektif/Hasil Pembelajaran

 1. Mengenalpasti pelajar yang belum menyiapkan tugasan berkenaan Tugasan Harian dan Laporan Kerja Amal.
 2. Membantu pelajar menyiapkan kerja kursus.

Kemahiran Berfikir 

 1. Kemahiran menyelesaikan masalah

Teknik 

1. Guru memberikan penerangan tentang tugasan yang diberikan.

2. Guru menerangkan nilai yang harus diberi dalam tugasan.

3. Guru menyemak hasil tugasan pelajar dan membimbing pelajar yang mempunyai masalah.

Aktiviti 

Pelajar menyiapkan tugasan yang belum selesai dan lengkap.

BBM

Kumpulan Buku Teks

Buku Rujukan Fokus e-Masteri SPM

Penilaian 


 

Refleksi

 • Pelajar berusaha menyiapkan tugasan harian yang belum selesai.
 • Sesetengah pelajar melengkapkan tugasan masing-masing.
 • Segelintir pelajar memberikan tugasan kepada guru untuk disemak.
 • Pembelajaran lancar kerana pelajar masing-masing sibuk dengan tugasan sendiri.
 • Ramai pelajar yang bermasalah dalam menyiapkan tugasan kerja amal.

 

 

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN PENDIDIKAN MORAL     MINGGU: 32

 

Tingkatan 

4K6

Tarikh / Hari

05 September 2008 / Jumaat

Masa 

11.30am – 12.40pm

Bidang Pembelajaran 

Bidang 6: Nilai Berkaitan dengan Demokrasi

Nilai 

6.4 Penglibatan Diri dalam Pembangunan Negara

Tajuk 

Berkhidmat untuk Negara

Objektif/Hasil Pembelajaran

Memberi khidmat sosial ke arah pembangunan negara demi kebaikan bersama.

Kemahiran Berfikir 

 1. Menyenaraikan
 2. Menghubungkaitkan

Teknik 

 1. Penerangan mengenai nilai oleh guru.
 2. Guru menulis nota di papan tulis.
 3. Guru memberikan latihan nilai yang diberikan.

Aktiviti 

Membuat laporan tentang cara hidup penghuni rumah kebajikan dan memberi cadangan cara-cara orang ramai dapat membantu mereka.

BBM 

Kumpulan Buku Teks

Buku Rujukan Fokus e-Masteri SPM

Penilaian 


 

Refleksi

Proses pembelajaran berjalan dengan lancar. Pelajar dapat mengaitkan soalan yang dikemukan oleh guru dengan nilai yang telah dipelajari pada hari ini.

Leave a Comment

RPH Pendidikan Moral 4K6 Minggu 31

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN PENDIDIKAN MORAL         MINGGU: 31

Tingkatan 

4K6

Tarikh / Hari

27 Ogos 2008 / Rabu

Masa 

11.30am – 12.40pm

Bidang Pembelajaran 

Bidang 6: Nilai Berkaitan dengan Demokrasi

Nilai 

6.3 Kebebasan Beragama

Tajuk 

Memelihara kesucian tempat beribadat hak setiap penganut agama.

Hasil Pembelajaran 

 1. Menjaga kesucian tempat beribadat agama sendiri dan menghormati tempat beribadat agama penganut lain.
 2. Menghormati anutan dan amalan agama orang lain.

Kemahiran Berfikir 

 1. Menghubungkaitkan
 2. Memberikan sebab

Teknik 

Guru memberikan nota dengan menulis di papan tulis.

Guru menerangkan nilai yang diberi.

Guru memberikan latihan nilai kepada pelajar secara lisan.

Aktiviti 

Sumbang saran tentang peraturan di tempat beribadat pelbagai agama.

Pelajar mmenyalin nota yang diberikan.

Perbincangan mengenai kebebasan beragama dibincangkan.

Sesi soal jawab dilakukan bersama pelajar.

BBM 

Kumpulan Buku Teks

Buku Rujukan Fokus e-Masteri SPM

Penilaian 


 

Refleksi

Pelajar faham dengan nilai yang diberikan dan dapat menjawab soalan yang dikemukakan dengan baik.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN PENDIDIKAN MORAL         MINGGU: 31

Tingkatan 

4K6

Tarikh / Hari

29 Ogos 2008 / Jumaat

Masa 

8.15am – 9.25am 

Bidang Pembelajaran 

Bidang 1 – 5

Nilai 


Tajuk


 

Hasil Pembelajaran 

 

Kemahiran Berfikir 

 

Teknik 


 

Aktiviti 


 

BBM 


 

Penilaian 


 

Refleksi


 


 

Leave a Comment

RPH Pendidikan Moral 4K6 Minggu 29

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN PENDIDIKAN MORAL         MINGGU: 29

Tingkatan 

4K6

Tarikh dan Hari 

13 Ogos 2008 / Rabu

Masa 

11.30am – 12.40pm

Bidang Pembelajaran 

Bidang 6: Nilai Berkaitan dengan Demokrasi

Nilai 

6.1 Mematuhi Peraturan dan Undang-undang

Tajuk

Penguatkuasaan undang-undang menjamin kestabilan negara

Hasil Pembelajaran 

 1. Menerima kenyataan bahawa setiap kegiatan ayng mematuhi undang-undang penting untuk pembangunan dan kestabilan negara.
 2. Mematuhi undang-undang negara.

Kemahiran Berfikir 

 1. Menyenaraikan
 2. Menghubungkaitkan

Teknik 

 1. Guru memberikan nota dengan menulis di papan tulis.
 2. Guru menerangkan nilai yang diberi.
 3. Guru memberikan latihan nilai berdasarkan situasi untuk dibincangkan bersama dengan para pelajar.

Aktiviti 

 1. Membincangkan kepentingan mematuhi peraturan pembayaran cukai pendapatan untuk pembangunan negara.
 2. Perbincangan kepentingan akta dalam penguatkuasaan undang-undang..

BBM 

Kumpulan Buku Teks

Buku Rujukan Fokus e-Masteri SPM

Penilaian 


 

Refleksi

Pelajar menyalin nota yang diberikan. Pelajar juga memahami nilai yang diberikan dan dapat menjawab soalan yang dikemukan oleh guru dengan mengaitkannya dengan apa yang telah dipelajari.

 

 

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN PENDIDIKAN MORAL         MINGGU: 29

Tingkatan 

4K6

Tarikh / Hari

15 Ogos 2008 / Jumaat

Masa 

8.15am – 9.25am 

Bidang Pembelajaran 

Bidang 6: Nilai Berkaitan dengan Demokrasi

Nilai 

6.2 Kebebasan Bersuara

Tajuk 

Kebebasan bersuara di tempat awam berasaskan adab dan peraturan.

Hasil Pembelajaran 

Mematuhi peraturan berucap di tempat awam.

Kemahiran Berfikir 

 1. Menghuraikan
 2. Memberikan sebab

Teknik 

 1. Guru memberikan nota dengan menulis di papan tulis.
 2. Penerangan mengenai nilai yang diberikan oleh guru.
 3. Pelajar menyalin nota yang diberikan.

Aktiviti 

Membincangkan kesan tunjuk perasaan berdasarkan isu semasa dalam keratan akhbar.

BBM 

Kumpulan Buku Teks

Buku Rujukan Fokus e-Masteri SPM

Penilaian 


 

Refleksi

Pembelajaran lancar. Pelajar menyalin nota yang diberikan. Pelajar juga memahami apa yang telah diajar. Pelajar dapat menjawab soalan yang dikemukan oleh guru secara lisan.

 

 

 


 

Leave a Comment

RPH Pendidikan Moral 4K6 Minggu 28

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN PENDIDIKAN MORAL         MINGGU: 28

Tingkatan 

4K6

Tarikh / Hari

06 Ogos 2008 / Rabu

Masa 

11.30am – 12.40pm

Bidang Pembelajaran 

 

Nilai 

 

Tajuk 

Perbincangan dan penyemakan kerja kursus dan laporan kerja amal pelajar.

Hasil Pembelajaran

 1. Mengenalpasti pelajar yang belum menyiapkan tugasan berkenaan Tugasan Harian dan Laporan Kerja Amal.
 2. Membantu pelajar menyiapkan kerja kursus.

Kemahiran Berfikir 

 1. Perbincangan
 2. Mencari maklumat

Teknik 

Guru memberikan penerangan tentang tugasan yang diberikan.

Guru menerangkan nilai yang harus diberi dalam tugasan.

Guru menyemak hasil tugasan pelajar dan membimbing pelajar yang mempunyai masalah.

Aktiviti 

Pelajar menyiapkan tugasan yang belum selesai dan lengkap.

BBM 

Kumpulan Buku Teks

Buku Rujukan Fokus e-Masteri SPM

Penilaian 


 

Refleksi

Pelajar berusaha menyiapkan tugasan harian yang belum selesai.

Sesetengah pelajar melengkapkan tugasan masing-masing.

Segelintir pelajar memberikan tugasan kepada guru untuk disemak.

Pembelajaran lanncar kerana pelajar masing-masing sibuk dengan tugasan sendiri.

 

 

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN PENDIDIKAN MORAL         MINGGU: 28

Tingkatan 

4K6

Tarikh dan Hari 

8 Ogos 2008 / Jumaat

Masa 

8.15am – 9.25am 

Bidang Pembelajaran 

Bidang 6: Nilai Berkaitan dengan Demokrasi

Nilai 

6.1 Mematuhi Peraturan dan Undang-undang

Tajuk 

Penguatkuasaan undang-undang menjamin kestabilan negara

Hasil Pembelajaran 

 1. Menerima kenyataan bahawa setiap kegiatan ayng mematuhi undang-undang penting untuk pembangunan dan kestabilan negara.
 2. Mematuhi undang-undang negara.

Kemahiran Berfikir 

 1. Menyenaraikan
 2. Menghubungkaitkan

Teknik 

 1. Guru memberikan nota dengan menulis di papan tulis.
 2. Guru menerangkan nilai yang diberi.
 3. Guru memberikan latihan nilai berdasarkan situasi untuk dibincangkan bersama dengan para pelajar.

Aktiviti 

 1. Membincangkan kepentingan mematuhi peraturan pembayaran cukai pendapatan untuk pembangunan negara.
 2. Perbincangan kepentingan akta dalam penguatkuasaan undang-undang..

BBM 

Kumpulan Buku Teks

Buku Rujukan Fokus e-Masteri SPM

Penilaian 


 

Refleksi

Proses pembelajaran tidak dapat dijalankan kerana para pelajar diberi cuti bersebab oleh pihak sekolah. Pembelajaran akan bersambung.

Leave a Comment

RPH Pendidikan Moral 4K2 Minggu 34

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN PENDIDIKAN MORAL         MINGGU: 34

Tingkatan 

4K2 

Tarikh dan Hari 

16 September 2008 / Selasa

Masa 

8.15am – 9.25am

Bidang Pembelajaran 

Bidang 7: Nilai Berkaitan dengan Keamanan dan Keharmonian

Nilai 

7.1 Hidup Bersama secara Aman

Tajuk 

Malaysia yang Bersatu

Objektif/Hasil Pembelajaran

 1. Turut sedia dalam usaha-usaha ke arah menyatupadukan masyarakat.
 2. Mengamalkan cara hidup yang aman dan harmonis dalam kehidupan.
 3. Menjadi rakyat komited untuk membangunkan negara.

Kemahiran Berfikir

Kemahiran membuat keputusan

Teknik 

 

Aktiviti 

Syarahan bertemakan perpaduan.

BBM 

Buku Teks Pendidikan Moral Tingkatan 4

Fokus e-masteri SPM Pendidikan Moral

Penilaian 

 

Fefleksi 

 • Proses pembelajaran lancar.
 • Pelajar dapat membuat syarahan secara spontan selepas diberikan tema.
 • Respon daripada para pelajar memberangsangkan.

 

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN PENDIDIKAN MORAL         MINGGU: 34

Tingkatan 

4K2 

Tarikh dan Hari 

17 September 2008 / Rabu

Masa 

8.15am – 9.25am 

Bidang Pembelajaran 

Bidang 7: Nilai Berkaitan dengan Keamanan dan Keharmonian

Nilai 

7.2 Saling Membantu dan Bekerjasama

Tajuk 

Wawasan 2020, Kita Jayakan Bersama

Objektif/Hasil Pembelajaran

1. Menerima cabaran-cabaran wawasan 2020 dan berusaha menjadikannya kenyataan.

2. Menyedari pentingnya sikap saling membantu dan bekerjasama dalam kehidupan.

Kemahiran Berfikir 

Menganalisis

Teknik 

 

Aktiviti 

Membincangkan cabaran-cabaran Wawasan 2020 di peringkat sekolah.

BBM 

Buku Teks Pendidikan Moral Tingkatan 4

Fokus e-masteri SPM Pendidikan Moral

Penilaian 

 

Fefleksi 

 • Para pelajar memberikan respon yang memberangsangkan.
 • Pelajar memahami apa yang dimaksudkan denganWawasan 2020.
 • Keadaan kelas baik.

Leave a Comment

RPH Pendidikan Moral 4K2 Minggu 33

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN PENDIDIKAN MORAL         MINGGU: 33

Tingkatan 

4K2 

Tarikh / Hari

09 September 2008 / Selasa

Masa 

8.15am – 9.25am 

Bidang Pembelajaran 

Bidang 6: Nilai Berkaitan dengan Demokrasi

Nilai 

6.5 Sikap keterbukaan

Tajuk 

Sikap Terbuka yang Berhikmah

Objektif/Hasil Pembelajaran

Bersedia menerima nasihat, kritikan, dan teguran.

Kemahiran Berfikir 

 1. Sumbang saran
 2. Menyenaraikan

Teknik 

 1. Penerangan mengenai nilai oleh guru.
 2. Guru menulis nota di papan tulis.
 3. Guru memberikan latihan nilai yang diberikan.

Aktiviti 

 1. Guru memilih seorang pelajar sebagai seorang yang menerima dan teguran dan kritikan.
 2. Sumbang saran tentang kebaikan bersikap terbuka menerima nasihat atau kritikan atau teguran.

BBM 

Kumpulan Buku Teks

Buku Rujukan Fokus e-Masteri SPM

Penilaian 


 

Refleksi

Proses pembelajaran lancar. Pelajar dapat mengaitkan situasi yang diberikan dengan nilai yang telah diajar.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN PENDIDIKAN MORAL         MINGGU: 33

Tingkatan 

4K2 

Tarikh dan Hari 

10 September 2008 / Rabu

Masa 

8.15am – 9.25am 

Bidang Pembelajaran 

Bidang 1 hingga 6

Nilai 


 

Tajuk 

Pembetulan jawapan bagi Ujian Peperiksaan Pertengahan Semester II

Objektif/Hasil Pembelajaran

Bersedia menyelesaikan masalah atau situasi berdasarkan nilai yang telah dipelajari.

Mengetahui kelemahan dan penyelesaian masalah dalam kertas peperiksaan.

Kemahiran Berfikir 

Menganalisis

Sumbang saran

Teknik 

 • Guru memberikan jawapan yang betul kepada pelajar.
 • Perbincangan diadakan

Aktiviti 

Pelajar menyalin jawapan yang diberikan oleh guru.

BBM 

Skema jawapan ujian pertengahan semester

Buku Teks Pendidikan Moral Tingkatan 4

Buku Rujukan Fokus e-Masteri SPM

Buku Soalan-soalan SPM Pendidikan Moral

Penilaian 

Segelintir pelajar lulus dan mendapat kredit dalam ujian ini. Prestasi pelajar meningkat sedikit. Pelajar seharusnya member tumpuan lebih dengan apa yang diajar oleh guru.

Fefleksi 

 • Pelajaran lancar. Guru berpuas hati dengan suasana di dalam kelas.
 • Pelajar sudah mengenalpasti kelemahan jawapan masing-masing.


 

Leave a Comment

Older Posts »