RPH BM Minggu 33

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN BAHASA MALAYSIA    MINGGU: 33

Tarikh/Hari 

08 September 2008 / Isnin 

Masa 

8.15am-9.25am dan 9.45-10.55am 

Kelas 

4K3 dan 4K4 

Tajuk 

Antologi Anak Laut – Prosa Tradisional Pertarungan Tuah dan Jebat

Objektif 

Pada akhir pelajaran, pelajar dapat;

 1. Menulis sinopsis cerita.
 2. Menyatakan tema dan persoalan yang terdapat dalam teks.
 3. Menjelaskan watak dan perwatakan watak pertama.
 4. Menghuraikan plot mengikut urutan.
 5. Menyatakan dan memberikan contoh gaya bahasa.

Fokus utama 

Sinopsis dan tema serta plot

Fokus sampingan 

Watak dan perwatakan serta gaya bahasa

Aktiviti 

Guru menceritakan kisah Perttarungan Tuah dengan Jebat. Guru kemudian menerangkan secara mendalam berkenaan tema dan watak perwatakan serta menekankan juga aspek sastera yang lain. Aktiviti soal jawab dan perbincangan secara berpasangan juga dilakukan dalam menganalisis perwatakan watak utama.

Sistem Bahasa 

Ayat penyata,

Istilah umum

Penyerapan 

Ilmu    : Kesusateraan Melayu, Sejarah

Nilai    : Taat Setia, Keberanian, Patriotisme


KBT    : a) KB – Mengitlak

b) Pembelajaran kontekstual dan kecerdasan pelbagai

Kemahiran Generik 

Kemahiran pemudahcaraan (KF) – Pencontohan, Penentuan tema dan Pendedahan

Bahan Bantu Mengajar 

 • Antologi Anak Laut
 • Kamus Dewan
 • Nota Tambahan Guru

Refleksi

 • Pelajaran berjalan dengan lancar.
 • Respon daripada pelajar memberangsangkan.
 • Pelajar menunjukkan minat yang mendalam untuk mengetahui dengan lebih lanjut mengenai sejarah Pertarungan Tuah dengan Jebat.

 

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN BAHASA MALAYSIA    MINGGU: 33

Tarikh/Hari 

9 September 2008 / Selasa

Masa 

8.15am-9.25am 

Kelas 

4K3  

Tajuk 

 • Karangan Berpandukan Rangsangan
 • Lisan Bahasa Malaysia

Objektif 

Pada akhir pelajaran, pelajar dapat;

 1. Memberikan sekurang-kurangnya tiga manfaat penggunaan komputer dalam kehidupan sehari-hari.

Fokus utama 

Manfaat penggunaan computer

Fokus sampingan 

Contoh-contoh penggunaan

Aktiviti 

Guru memberikan latihan berupa gambarajah. Guru memberikan pelajar masa 20 minit untuk berfikir dan berbincang mengenai jawapan. Perbincangan diadakan untuk mengenalpasti kata kunci, skop dan kehendak soalan. Pada 20 minit terakhir, guru membuat lisan bahasa Malaysia.

Sistem Bahasa 

Sistem kata,

Ayat penyata

Kosa kata

Penyerapan 

Ilmu    : Kemasyarakatan

Nilai    : Rasional, Berdikari, dan Kerjasama


KBT    : a) KB – Menganalisis

b) Belajar sambil belajar

Kemahiran Generik 

Kemahiran Belajar (KB) – Menyusun maklumat, mentafsir maklumat dan menulis

Bahan Bantu Mengajar 

 • Buku Web Bahasa Malaysia Tingkatan 4 Sasbadi
 • Buku Zoom In Bahasa Malaysia SPM

Refleksi 

 • Respon daripada para pelajar memberangsangkan.
 • Pelajar dapat mengenalpasti apa kehendak soalan.
 • Pelajaran lancar.
 • Lisan yang diadakan berjalan dengan lancar. Pelajar memberikan kerjasama yang baik kepada guru. 

 

 

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN BAHASA MALAYSIA    MINGGU: 33

Tarikh/Hari 

10 September 2008 / Rabu

Masa 

10.55am-11.30am 

Kelas 

4K4 

Tajuk 

 • Tatabahasa – Membina Ayat
 • Lisan Bahasa Malaysia

Objektif 

Pada akhir pelajaran, pelajar dapat;

 1. Membina ayat menggunakan perkataan berganda.
 2. Membina ayat menggunakan perkataan daripada satu kata dasar yang kemudiannya ditambahkan dengan imbuhan.

Fokus utama 

 

Fokus sampingan 

 

Aktiviti 

Guru menulis soalan latihan membina ayat daripada perkataan berganda dan perkataan daripada kata dasar yang kemudiannya di tambahkan dengan imbuhan di papan tulis. Guru mengadakan lisan sementara pelajar membuat latihan.

Sistem Bahasa 

Ayat Penyata,

Istilah

Penyerapan

Ilmu    : Ilmu bahasa dan kemahiran bahasa

Nilai    : Hormat-menghormati, menghargai dan kerajinan


KBT    : a) KB – kemasyarakatan

b) Kecerdasan pelbagai

Kemahiran Generik 

Kemahiran Berfikir (KBF) – merangsang pemikiran berkualiti

Bahan Bantu Mengajar 

 • Buku Cakna Bahasa Malaysia Tingkatan 4
 • Buku Sasbadi Bahasa Malaysia Tingkatan 4

Refleksi 

 • Pelajar menulis latihan dengan tekun dan menjawab soalan yang diberikan.
 • Proses pembelajaran lancar.
 • Guru memberikan lisan dan pelajar memberikan kerjasama yang baik.

 

 

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN BAHASA MALAYSIA    MINGGU: 33

Tarikh/Hari 

11 September 2008 / Khamis

Masa 

7.05am-8.15am dan 11.30am-12.40pm

Kelas 

4K3 dan 4K4 

Tajuk 

Tatabahasa – Latihan Menyambungkan Ayat dan Memisahkan Ayat

Lisan Bahasa Malaysia

Objektif 

Pada akhir pelajaran, pelajar dapat;

 1. Memisahkan petikan menjadi enam ayat.
 2. Menyambung ayat menjadi ayat tunggal.

Fokus utama 

Mencerakinkan ayat

Fokus sampingan 

Menyambung ayat

Aktiviti 

Guru mengedarkan soalan latihan kepada pelajar untuk dijawab di dalam kelas. Guru menerangkan sedikit sebanyak apa kehendak soalan dan bertanyakan pelajar jika ada yang masih tidak memahami kehendak soalan. Sedikit perbincangan dan soal jawab dilakukan.

Sistem Bahasa 

Ayat penyata

Sistem kata 

Penyerapan 

Ilmu    : Kemasayarakatan

Nilai    : Kerjasama, ketekunan, dan hormat-menghormati


KBT    : a) KB – Mengitlak

b) Kemahiran berfikir

Kemahiran Generik 

Kemahiran Belajar (KB) – menulis dan mempersembah

Bahan Bantu Mengajar 

Buku Latihan Bahasa Malaysia SPM Sasbadi

Buku Web A Bahasa Malaysia Tingkatan 4 

Refleksi 

4K3: Respon baik dan pelajar membuat latihan yang diberikan dan menunjukkan minat untuk menyiapkan latihan yang diberikan dalam waktu yang telah ditetapkan. Lisan yang dijalankan lancar.

4K4: Pembelajaran lancar. Pelajar membuat latihan yang diberikan. Lisan dijalankan lancar kerana pelajar sudah bersedia.

 

 

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN BAHASA MALAYSIA    MINGGU: 33

Tarikh/Hari 

12 September 2008 / Jumaat 

Masa 

7..05am-8.15am 

Kelas 

4K4 

Tajuk 

 • Karangan Berpandukan Rangsangan
 • Lisan Bahasa Malaysia

Objektif 

Pada akhir pelajaran, pelajar dapat;

 1. Memberikan sekurang-kurangnya tiga manfaat penggunaan komputer dalam kehidupan sehari-hari.

Fokus utama 

Manfaat penggunaan komputer

Fokus sampingan 

Contoh-contoh penggunaan

Aktiviti 

Guru memberikan latihan berupa gambarajah. Guru memberikan pelajar masa 20 minit untuk berfikir dan berbincang mengenai jawapan. Perbincangan diadakan untuk mengenalpasti kata kunci, skop dan kehendak soalan. Pada 20 minit terakhir, guru membuat lisan bahasa Malaysia.

Sistem Bahasa 

Sistem kata,

Ayat penyata

Kosa kata 

Penyerapan 

Ilmu    : Kemasyarakatan

Nilai    : Rasional, Berdikari, dan Kerjasama


KBT    : a) KB – Menganalisis

b) Belajar sambil belajar

Kemahiran Generik 

Kemahiran Belajar (KB) – Menyusun maklumat, mentafsir maklumat dan menulis

Bahan Bantu Mengajar

 • Buku Web Bahasa Malaysia Tingkatan 4 Sasbadi
 • Buku Zoom In Bahasa Malaysia SPM

Refleksi 

 • Respon daripada para pelajar memberangsangkan.
 • Pelajar dapat mengenalpasti apa kehendak soalan.
 • Proses pembelajaran berjalan lancar.
 • Lisan yang diadakan berjalan dengan lancar. Pelajar memberikan kerjasama yang baik kepada guru.

 


 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: